אחריות פלילית בקרב קטינים

רוב הילדים חושבים שגיל האחריות הפלילית הוא גיל 18. אך זה לא נכון. גיל האחריות הפלילית על פי חוק במדינת ישראל הוא 12. זה הגיל בו הילד שלנו עושה מעבר מ'קונדסון' לבר אחריות פלילית, גיל בו הוא נושא באחריות על מעשיו. וזוהי אחריות כבדה.

למעשה, האחריות היא כה כבדה, שאל לנו לתת לילדינו להתחיל את המעבר לגיל זה בלא הכנה מראש על כך שיש השלכות חמורות למעשיהם, השלכות שאינן מסתכמות בהשעיה מבית הספר, כי אם אף בהסתבכות עם המשטרה והמערכת הפלילית.

בהרצאה המותאמת לגילם, אני מסבירה להם את המשמעות של אותה אחריות, כיצד היא מוחלת עליהם, ומה חובותיהם מרגע הגיעם לגיל 12, ולא חשוב פחות - מהן הזכויות העומדות להם.

ההרצאה מותאמת לכיתות ו' עד ז' ואורכת בין שעה לשעה וחצי.

ניתן לעשות התאמה של ההרצאה לכיתות גבוהות יותר בתיאום מראש.