החוק החדש לצמצום השימוש במזומן - משמעויות על האזרח והעוסק